Her er jeg

 Aiva har nedkommet med 5 friske barn, 26.o4.2018
2 tricolor hanner og 3 blenheim tisper.  
ute for første gang.